PHOTOS OF ILLITHODE...
 
Illithode on the way
Illithode